AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Op 25 mei 2016 is de AVG al in werking getreden, maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG.

Wat betekent dit voor uw woningcorporatie?
Als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, heeft u als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van u als organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht. Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten, zoals het recht op vergetelheid (persoonsgegevens verwijderen) en het recht op dataportabiliteit (persoonsgegevens ontvangen of doorsturen).

Wat betekent dit voor Qonsío?
Qonsío is voorbereid op de toepassing van de AVG. Onze producten (úw systeem) worden aangepast ter voorbereiding op de toepassing van de AVG, zodat u straks kunt voldoen aan de uitgebreide privacyrechten van uw klant.

Verwerkersovereenkomst
U hebt een deel van uw gegevensverwerking aan Qonsío uitbesteed. Dit betekent dat er een verplichting is zodra de AVG geldt, om een aantal voorwaarden bij de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk vast te leggen. We stellen een nieuwe Verwerkersovereenkomst op met onze klanten en we stellen een nieuwe Subverwerkersovereenkomst op met onze leveranciers. U heeft als Qonsío klant al een Bewerkersovereenkomst, gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nu komt er een nieuwe Verwerkersovereenkomst gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die de huidige Bewerkersovereenkomst zal vervangen. Deze Verwerkersovereenkomst wordt in december bij klanten getoetst, met het doel om al onze klanten in januari 2018 te voorzien van een nieuwe Verwerkersovereenkomst.

Ook wordt het interne beveiligingsbeleid van Qonsío aangepast. De jaarlijkse Qonsío rapportage interne beheersing (ISAE 3402 type 2) vermeldt beheersingsmaatregelen in het kader van security management in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze worden vervangen door beheersingsmaatregelen in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Zoals u gewend bent bij relevante wijzigingen in Nederlandse wet- en regelgeving, zorgen wij ervoor dat de door u gebruikte programmatuur tijdig wordt aangepast – evenzo bij de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht u vragen hebben over de AVG in combinatie met Qonsío oplossingen, dan horen wij dat graag.