Woningbouwvereniging Beter Wonen uit Streefkerk gaat voor het opstellen van haar financiële meerjaren prognose aan de slag met FMP. De Streefkerkse corporatie vindt dat een goede tool nodig is voor een betrouwbaar en overzichtelijk inzicht in de huidige én toekomstige financiële positie van de organisatie. FMP is de meest gebruikte oplossing voor het opstellen van de financiële meerjaren prognose in woningcorporatiesector.

Naast het opstellen van onderbouwde meerjaren prognoses is FMP een bruikbaar hulpmiddel voor het maken van what-if-analyses. Met deze aantrekkelijke optie kan het beleid van de corporatie worden getoetst en daar waar nodig aangepast. Tevens kunnen allerlei scenario’s van externe invloeden worden doorgerekend, zoals de financiële consequenties op de korte en lange termijn van politieke beleidswijzigingen.

Beter Wonen Streefkerk
Beter Wonen is een sociaal ingestelde woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid bij het dorp Streefkerk. Ze verbinden zich met bewoners en maatschappelijke partners om – in overleg met elkaar en door samenwerking – invulling te geven aan aar doelstelling. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid streven ze er naar om in te spelen op ontwikkeling in de bevolkingsopbouw en een zo goed mogelijk passende leefomgeving tot stand te brengen.