Financiële Meerjaren Begroting

Financiële Meerjaren Prognose als basis voor een gezonde bedrijfsvoering

Een gezonde bedrijfsvoering staat of valt met een goed financieel beleid. Vooral als het gaat om beleidsvoornemens. Want dan is het belangrijk om te weten of de daaraan gekoppelde financiële prognoses ook daadwerkelijk zijn gebaseerd op de juiste informatie. En of de samenhang tussen de verschillende onderdelen, zoals vastgoedbeleid, onderhoudsbeleid en financieel beleid gewaarborgd is.

Financiële Meerjaren Prognose (WALS, voorheen FMP)

Een strategische beleidsmodule waarmee de financiële status van uw huidige beleid kan worden gesimuleerd om vervolgens te worden afgezet tegen de diverse beleidsalternatieven die u heeft opgesteld, dat is waar WALS voor staat.

De module is ook te gebruiken voor uw vastgoedbeleid, het maken van bedrijfswaardeberekeningen, cijfermatige kerngegevens en databestanden voor CorpoData.

Basisgegevens (activa, leningen en vastgoedeenheden) zijn op eenvoudige wijze te importeren. Ook is er een integratie met Microsoft Office-producten als Word en Excel.

Naast het opstellen van onderbouwde meerjarenprognoses is FMP een bruikbaar hulpmiddel voor het maken van what-if-analyses. Met deze aantrekkelijke optie kunt u het beleid van uw corporatie toetsen en daar waar nodig aanpassen. En wilt u allerlei scenario’s van externe invloeden doorrekenen, zoals de financiële consequenties op de korte en lange termijn van politieke beleidswijzigingen, dan kan dat ook.

Voordelen

  • Uiterst betrouwbaar en helder inzicht in uw financiële positie
  • Optimale ondersteuning bij financiële prognoses
  • Uitgebreid inzicht in: balansen, resultatenrekeningen, cashflow-prognoses, prospectieve informatie en
    verantwoordingsinformatie (dPi en dVi), rendementsberekeningen, bedrijfswaardeanalyse, strategisch vastgoedbeleid, markt- en beleids-waardeberekeningen.
  • Transparante rapportages in de vorm van webreports

Wat betekent dit voor uw medewerker?

Het gebruik van ‘de facto’ standaard in de branche (circa 270 woningcorporaties)! Een uiterst gebruiksvriendelijke applicatie die bijhoudt welke gegevens zijn ingevuld, geactualiseerd en gecontroleerd.

“U kunt goede beslissingen nemen, gebaseerd op de juiste feiten. FMP levert u betrouwbare uitkomsten, waarop uw beleid kunt baseren.”
Larry van Slooten

Consultant, Qonsío