Samenwerken en samen wérken aan de toekomst

De sector voor woningscorporaties heeft te maken met continue veranderende wet- en regelgeving, digitalisering van werkzaamheden en kent vele processen. Transparantie in verantwoording, krapte op de woningmarkt en aangepaste bedrijfsvoering als gevolg van de Woningwet maakt de sector dynamisch. En ondernemen in de sector lastig.

Steeds opnieuw wordt u geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: aanpassing van uw bezit vanwege veranderende doelgroepsamenstelling, nieuwe waardering van uw bezit, transparante jaarverslaglegging, uitgekiend inspelen op uw financiële positie – nu en in de toekomst – en het doorrekenen en prognotiseren van uw verplichtingen in de nabije en verre toekomst als gevolg van al deze wijzigingen. Uitdagingen genoeg dus…

Gelukkig staat u niet alleen: Qonsío helpt u om al deze uitdagingen het hoofd te bieden!

‘Jarenlange ervaring in de volkshuisvesting, maar toch nieuw… Dat is Qonsío.’

Qonsío is niet zomaar een dienstverlener. Met meer dan 40 jaar ervaring in volkshuisvesting en als onderdeel van Total Specific Solutions mogen we wel stellen dat we klanten echt optimaal kunnen bedienen. Wij ondersteunen meer dan 180 woningcorporaties met hoogwaardige diensten en vooruitstrevende software voor Finance, Vastgoed & Control. En juist díe combinatie maakt ons tot uw perfecte partner.

“Qonsío ontzorgt”, dat is ons devies.

Enkele voorbeelden van onze diensten zijn:

 • Meerjarenprognose en dPi
 • Externe verslaggeving en dVi
 • Treasury en liquiditeitsprognoses
 • Adviseren en ondersteunen bij de scheiding DAEB of niet-DAEB
 • Waarderingsgrondslagen van uw bezit (bijvoorbeeld marktwaardering)
 • Ondersteuning taxatiemanagement
 • Overige werkzaamheden in de Planning & Control cyclus
 • Ontwikkelen en ondersteunen financieel beleid
 • Ondersteuning jaarverslaglegging en opstellen jaarrekeningen
 • Implementatie Standard Business Reporting (SBR) op basis van XBRL

Maar ook:

 • Uitvoeren van de salarisadministratie
 • Leveren en ondersteunen personeelsadminstratie
 • Advies rond procedures t.a.v. salaris en personeelsadministratie, waaronder naleving van verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, belangrijke datums, dossiervorming, cao-wijzigingen.

Bovenstaande is slechts een greep uit onze dienstverlening. Meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

‘Qonsío (met een Q), dat zijn wij…’

Neem contact met ons op!

15 + 13 =