Op 20 juni wordt de Ortec/ Vabi Corporatiedag gehouden. Ook Qonsio is dit jaar weer aanwezig. Zo geeft Qonsio consultant Rinaldo van Elsen samen met Bram Leermakers van Ortect Finance de presentatie ‘Kwaliteitsborging en het controleperspectief vanuit WALS/FMP’ en geeft Qonsio consultant Rami Aman samen met Martijn Barneveld van Unit4 de presentatie ‘Een Structureel Beter Jaarrekeningproces’.

Kwaliteitsborging
Rinaldo van Elsen: ‘Afgelopen jaar zijn verschillende corporaties actief met ons aan de slag gegaan om vanuit verschillende invalshoeken de kwaliteit van de begroting te borgen. In deze sessie gaan we in op de praktijkervaring die we het afgelopen jaar hebben opgedaan’.

Na afloop van deze sessie beschikt u over:
• Aandachtspunten ten behoeve van de controle
• Handvatten om het controleproces vorm te geven
• Mogelijke valkuilen en de impact daarvan

Beter jaarrekeningproces
Rami Aman: ‘Tijdens onze sessie laten we zien hoe woningcorporaties, met behulp van Audition, meer grip krijgen op de cijfers en het jaarrekeningproces. Zo staan we samen klaar voor een nieuw jaarrekeningsproces met RGS en SBR’.

Klik hier voor meer informatie over de Corporatiedag en om u aan te melden.