TMS

Taxatie Management Systeem

Marktwaarde in verhuurde staat is de vastgoedwaardering die steeds meer corporaties hanteren voor sturing en verantwoording. Taxatiemanagement is het proces van taxeren/waarderen van de marktwaarde in verhuurde staat. Dit proces van de verzameling van objectgegevens, keuze van waarderingsparameters, interne controles, analyse van waardeveranderingen en afstemming met de taxateur kan meerdere keren per jaar doorlopen worden. De vastgestelde marktwaarde kan worden opgenomen in de jaarrekening, maar kan ook periodiek via rapportages in de organisatie worden ontsloten.

TMS

TMS ondersteunt het taxatiemanagement. Met dit systeem bent u volledig in control over het waarderingsproces van de marktwaarde in verhuurde staat. Binnen TMS kan ook iTax worden aangeroepen om leegwaarden en markthuren van woningen periodiek te actualiseren op basis van recente marktontwikkelingen. De leegwaarde en markthuur vormen belangrijke inputparameters van de marktwaarde in verhuurde staat.

Taxatiemanagement is een belangrijke schakel in de integrale financiële en vastgoedsturing. De periodieke herwaardering van het vastgoed is belangrijke input voor de beoordeling van het vastgoed door de asset managers. Bovendien zal de vastgestelde en gevalideerde marktwaarde in verhuurde staat veelal worden opgenomen in de jaarrekening, onderdeel van het financieel management.

Voordelen

  • Altijd de beschikking over de actuele marktwaarde van uw vastgoed
  • Registratie van alle relevante kenmerken
  • Uitkomsten beschikbaar op ieder gewenst niveau (concern, complex, vhe)
  • Uitgebreide validatiemogelijkheden
  • Efficiëntere inzet van taxateurs en/of accountants
  • Beschikking over alle relevante informatie voor accountantsverklaringen
  • Gecertificeerd taxatiesysteem voor professionals in de vastgoedbranche
  • Onderdeel van platform voor integrale financiële en vastgoedsturing.

Interesse? Vul uw gegevens in en wij helpen u verder.

“De grootste toegevoegde waarde tot op heden is meer inzicht. In waarde, in rendement en in informatie.”

Rinaldo van Elsen

Consultant, Qonsío