Treasury

Behoud actueel overzicht over uw leningen en kasstroomprognoses

Leningconstructies en de waardering van leningen worden steeds complexer. Naast eenvoudige fixe, lineaire en annuïtaire leningen worden steeds vaker roll-over leningen en derivaten afgesloten. Ook zaken als duration, rentabiliteitswaardecorrectie en een goede liquiditeitsprognose doen de behoefte aan een gespecialiseerde applicatie verder toenemen in de corporatiemarkt.

Overzicht

Treasury is uitermate geschikt om op een eenvoudige manier uw leningenportefeuille in te richten. Aan de hand van de zogenaamde ‘event-methode’ wordt aangegeven wat voor type uw lening is, hoe lang de lening loopt en welk rentepercentage berekend wordt. Aflossingen en rentebetalingen worden automatisch bepaald. Nauwkeurige monitoring van uw lening is mogelijk, aanpassingen in bijvoorbeeld looptijd of rente zijn makkelijk door te voeren. De gevolgen zijn direct zichtbaar. De kasstroomprognoses die aan de hand van de opgevoerde leningen te maken zijn, kunnen worden opgenomen in de liquiditeitsprognose.

Jaarkasstromen vanuit FMP zijn in te lezen en via de importmodule op een juiste manier door het jaar te faseren. Ook overige verwachte kasstromen met een nauwkeurigheid op dagbasis kunnen worden ingelezen. Een volledige liquiditeitsprognose is hierdoor mogelijk.

Digitale bankafschriften kunnen op dagbasis worden ingelezen en via zelf op te geven regels aan de juiste prognoses worden gekoppeld. Daarnaast is het mogelijk batchbestanden “betalingen onderweg” in te lezen en het latere afschrift uit te splitsen naar de onderliggende posten.

Voordelen

  • Kasstroomoverzicht volgens de directe methode conform eis WSW mogelijk
  • Ontwikkeld in samenwerking met Ortec en BNG
  • Standaardkoppelingen met FMP/WALS
  • Goede monitormogelijkheden voor een betrouwbaar liquiditeitsoverzicht
  • Kort implementatietraject
  • Software uit de Cloud
  • Bewezen oplossing met 40 klanten

Wat betekent dit voor uw medewerker?

Een snel en prettiger beheer van financieringen en de bijbehorende rapportages. Zelfs het maken van het kasstroomoverzicht wordt hierdoor makkelijker.

“Deze Treasury module volgt de wensen van de interne en externe toezichthouders en ontzorgt u daarbij enorm.”

Ronald Poen

Consultant, Qonsío