Verschillen zullen er altijd zijn, maar Qonsío weet ze te verklaren

Verschillenanalyse bedrijfswaarde

 

Indien u de mutatie van de bedrijfswaarde ten opzichte van het vorig jaar inzichtelijk wilt maken kunt u dit doen met behulp van FMP. Zoals elk jaar bieden wij u de mogelijkheid deze analyse door Qonsío uit te laten voeren.

De stappen 1 en 2 zoals deze in het document  ‘toelichting op de methodiek 2016/2017‘ worden genoemd kunnen wij voor u uitvoeren voor een vast bedrag van € 2.000,00 (exclusief BTW) per vastgoedvariant. De werkwijze die wij hiervoor volgen, staat beschreven in het document.

Voor het uitvoeren van de stappen 3, 4 en eventueel 5 kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

1.    Zelf uitvoeren in FMP.
(Een beschrijving van de werkwijze staat beschreven in het document ‘toelichting verschillenanalyse bedrijfswaarde stap 3-5 (2017 versie)‘)

2.    Uit te voeren door een Qonsío consultant.
De stappen genoemd in het document “toelichting verschillenanalyse bedrijfswaarde stap 3-5” kunnen wij voor u uitvoeren voor een vast bedrag van € 1.175,00 (exclusief BTW) per vastgoedvariant. Indien u de stappen wilt laten uitvoeren bij u op kantoor door één van de consultants dan zullen de kosten € 1.325,00 bedragen (exclusief BTW) per vastgoed variant.
(Als voorwaarde geldt dat stappen 1 en 2 uitgevoerd moeten zijn door een van onze Qonsío consultants).

Kwaliteitsanalyse op de bedrijfswaarde
Zodra alle stappen in FMP zijn uitgevoerd en de bedrijfswaarde 2017 bekend is kunnen wij een kwaliteitsanalyse uitvoeren. In deze analyse wordt de bedrijfswaarde 2017 gecontroleerd op mogelijke onlogische input en output.

Hierin worden de volgende onderdelen geanalyseerd:
•    Vergelijk bedrijfswaarde 2017 met bedrijfswaarde 2016.
•    Ligt de bedrijfswaarde 2017 in lijn met de bedrijfswaarde 2016?
•    Worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd?
•    Worden vergelijkbare kasstromen opgenomen?
•    Analyse op input en output gegevens van bedrijfswaarde 2017
•    Zijn de tabellen juist ingevuld?
•    Is het (des)investeringsbeleid juist opgevoerd?
•    Is het huurbeleid juist opgevoerd?
•    Heeft u de juiste WSW-parameters gehanteerd?

Wilt u zich aanmelden voor de verschillenanalyse dan kunt u dit doen door het aanmeldformulier in te vullen.

Aanmelden voor verschillenanalyse 2016/2017

Wij hebben de bedrijfswaarde 2016 berekend met behulp van FMP en maken graag gebruik van uw aanbod de autonome mutatie en de gevolgen van de voorraadmutaties (stap 1 en 2) door Qonsío te laten uitvoeren.

Wij verlenen Qonsío éénmalig toestemming een versie van ons VHE bestand per 31 december 2017 op te vragen uit BIS NOA.

Wilt u de stappen 3 t/m 5 door Qonsío laten uitvoeren of doet u dat zelf?

U heeft gekozen voor ondersteuning van Qonsío bij het uitvoeren van de stappen 3 t/m 5. Bevestig hieronder uw keuze.

10 + 3 =