Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

Wilt u een verschillenanalyse beleidswaarde laten uitvoeren?

10 + 14 =

‘Verschillen zullen er altijd zijn, maar Qonsío weet ze te verklaren’


Verschillenanalyse beleidswaarde

In de jaarrekening is de beleidswaarde met peildatum 2018 van belang. Tegelijkertijd is op 1 oktober 2017 de waarde met peildatum 2017 ingediend bij de toezichthouder. Om inzicht te verschaffen in de waardeontwikkeling van het bezit op basis van de beleidswaarde en om de drijvende factoren in de beleidswaarde bloot te leggen bieden wij sinds kort ook een verschillenanalyse beleidswaarde. Deze analyse is te gebruiken voor de jaarrekening en de interne controle. Hierbij wordt inzicht geboden in de volgende oorzaken van de waardemutatie:

  • Voorraadmutaties
  • Wijzigingen in de rekenmethodiek beleidswaarde
  • Mutaties in de basisgegevens
  • Parameteraanpassingen marktwaarde

Aanmelden
De verschillenanalyse beleidswaarde onderbouwt de waardemutatie in een aantal geijkte stappen aan de hand van deze oorzaken. Per onderdeel wordt er een verklaring gegeven van alle waarde-effecten die plaats hebben gevonden gedurende het jaar. Deze verschillenanalyse biedt daarmee veel inzicht in de drijvende factoren van de beleidswaarde en de waardemutatie. De analyse is enkel op portefeuilleniveau beschikbaar.

Algemene voorwaarden
Op het aanvragen van verschillenanalyses zijn de Algemene Voorwaarden Consultancy van Ortec Finance van toepassing.

Investering
De kosten van de verschillenanalyse beleidswaarde op portefeuilleniveau zijn €1.500,- exclusief BTW op basis van een analyse voor één werkmaatschappij. De aanvullende kosten voor iedere extra werkmaatschappij bedragen 50% van de standaardprijs van de analyse. Het is hiervoor wel van belang dat u de verschillenanalyse marktwaarde al hebt uit laten voeren