Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

Wilt u een verschillenanalyse beleidswaarde laten uitvoeren?

8 + 4 =

‘Verschillen zullen er altijd zijn, maar Qonsío weet ze te verklaren’


Verschillenanalyse beleidswaarde

In de jaarrekening is de beleidswaarde met peildatum 2019 van belang.  Om inzicht te verschaffen in de waardeontwikkeling van het bezit op basis van de beleidswaarde en om de drijvende factoren in de beleidswaarde bloot te leggen bieden wij ook een verschillenanalyse beleidswaarde. Deze analyse is te gebruiken voor de jaarrekening en de interne controle. Hierbij wordt inzicht geboden in de volgende oorzaken van de waardemutatie:

  • Voorraadmutaties
  • Wijzigingen in de rekenmethodiek beleidswaarde
  • Mutaties in de basisgegevens
  • Parameteraanpassingen marktwaarde

Aanmelden
De verschillenanalyse beleidswaarde onderbouwt de waardemutatie in een aantal geijkte stappen aan de hand van deze oorzaken. Per onderdeel wordt er een verklaring gegeven van alle waarde-effecten die plaats hebben gevonden gedurende het jaar. Deze verschillenanalyse biedt daarmee veel inzicht in de drijvende factoren van de beleidswaarde en de waardemutatie.

Investering

De kosten van de verschillenanalyse beleidswaarde op portefeuilleniveau zijn €1.500,- exclusief BTW op basis van een analyse voor één werkmaatschappij. De aanvullende kosten verbonden aan het uitvoeren van de verschillenanalyse op complexniveau bedragen €750,-.

De aanvullende kosten voor iedere extra werkmaatschappij bedragen 50% van de standaardprijs van de analyse. Het is hiervoor wel van belang dat u de verschillenanalyse marktwaarde al hebt uit laten voeren